Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Poskytované sociálne služby

Podľa druhu poskytovaných služieb poskytujeme sociálne služby

pre seniorov:

-  v Zariadení pre seniorov               -  20 lôžok

-  v Zariadení opatrovateľskej služby     -   6 lôžok

-  v Dennom stacionári                        -   4 miesta

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV

V časti Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych

službách) sa poskytuje sociálna služba:

-  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc

   inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa

   prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje

  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych

  dôvodov.

V ZPS možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je:

-  poberateľom starobného dôchodku,

-  pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť

   inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina, ani

   opatrovateľská služba v rodinnom prostredí,

-  stupeň odkázanosti nie je nižší, ako IV.

 

ZPS je z hľadiska racionálneho prevádzkovania zlúčeným

zariadením sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.


 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka