Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Poskytované sociálne služby

Podľa druhu poskytovaných služieb poskytujeme sociálne služby

pre seniorov:

-  v Zariadení pre seniorov               -  20 lôžok

-  v Zariadení opatrovateľskej služby     -   6 lôžok

-  v Dennom stacionári                        -   4 miesta

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV

V časti Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych

službách) sa poskytuje sociálna služba:

-  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc

   inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa

   prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje

  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych

  dôvodov.

V ZPS možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je:

-  poberateľom starobného dôchodku,

-  pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť

   inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina, ani

   opatrovateľská služba v rodinnom prostredí,

-  stupeň odkázanosti nie je nižší, ako IV.

 

ZPS je z hľadiska racionálneho prevádzkovania zlúčeným

zariadením sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte do 31. júla 2019 do 16.00 hod..na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka