Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Poskytované sociálne služby

Podľa druhu poskytovaných služieb poskytujeme sociálne služby

pre seniorov:

-  v Zariadení pre seniorov                       -  20 lôžok

v Zariadení opatrovateľskej služby  -   6 lôžok

-  v Dennom stacionári                           -   4 miesta

 

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

V zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona o sociálnych

službách) sa poskytuje starostlivosť fyzickej osobe dôchodkovom veku,

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť

opatrovateľskú službu v jej byte, alebo ak pomoc nemôže zabezpečiť

rodina len na určitý čas, najdlhšie na 12 mesiacov. Túto lehotu možno

podľa potreby predlžiť.

Zariadenie opatrovateľskej služby ďalej zabezpečuje:

-  pripravuje podklady na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby,

   vrátane služby v zariadení,

-  rieši vzniknuté krízové situácie v každodennom styku s občanmi –

   klientmi a ich príbuznými pri poskytovaní sociálnych služieb.

 

ZOS je z hľadiska racionálneho prevádzkovania zlúčeným

zariadením sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.

 


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte do 31. júla 2019 do 16.00 hod..na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka