Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Varovné signály

 

Čo znamená, keď zaznie siréna?

Keď zaznie siréna:

- hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,

- podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,

- počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením                   obecného rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

všeobecné ohrozenie: dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

ohrozenie vodou: šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody,

koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom koniec ohrozenia: dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania,

varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a
televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí,

kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a
výraz vzdušný poplach.

preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Dôležité telefónne kontakty:

- Jednotné európske číslo tiesňového volania 112

- Hasičský a záchranný zbor SR 150

- Záchranná zdravotná služba 155

- Policajný zbor SR 158

- Horská záchranná služba 18 300

- Vrtuľníková záchranná zdravotná služba 18 155

 


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka