Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Štatistické zisťovanie v domácnosti od 10. 12 2018 do 31.12.2019

Zverejnené 17.12.2018 Vyprší o 377 dní.


 

Poskytovanie finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019

Zverejnené 14.12.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Schválený rozpočet na obdobie 2019, 2020, 2021

Zverejnené 14.12.2018
Aktualizované: 17.12.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Rozpočet obce + ZŠ s MŠ

Zverejnené 14.12.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 Obce Budmerice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu Obce na dieťa Mš, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice a na dieťa súkromného centra voľného času v územnej pôsobnosti Obce Budmerice

Zverejnené 14.12.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 Obce Budmerice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 14.12.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Oznámenie o dražbe nehnuteľností

Zverejnené 10.12.2018 Vyprší o 30 dní.


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 6.12.2018


 

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje - 
"Povinnosť registrácie všetkých ...viac...

Zverejnené 3.12.2018


 

Prerušenie ditribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Zverejnené 1.12.2018 Vyprší dnes.


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 14.11.2018


 

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach"
Projekt je spol ...viac...

Zverejnené 17.9.2018
Aktualizované: 14.11.2018


 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko

Zverejnené 25.7.2018


 

Účtovná závierka 2017 - Súvaha

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Závrečný účet Obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Hodnotiaca správa obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu 1-12/2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Výročná správa Obce Budmerice 2017 - Návrh

Zverejnené 13.6.2018


 

Plán a plnenie príjmov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Plán a plnenie výdavkov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Rozpočet Obce Budmerice na r. 2018, 2019, 2020

Zverejnené 15.12.2017


 

Projekt ,,Náučný chodník Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Náučný chodník Budmerice.  Projekt je realizovaný s finančnou po ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Projekt ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Vybudovanie Centrálnej zóny v obci Budmerice. Projekt je realizo ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Budmerice na rok 2017 a Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice

Zverejnené 7.7.2017
Aktualizované: 16.8.2017


 

Schválený rozpočet na obdobie 2019, 2020, 2021

Informácie o organizovaní ambulantnej pohotovostnej služby

Zmeny v organizácii ambulantných pohotovostí od 1.7.2018

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Prerušenie ditribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny

Kultúrny kalendár obce Budmerice na rok 2018

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach"

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach" Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Vývoz plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2018

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2018, Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 09:00 - 11:00 hod./12:00 - 15:00 hod.

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka