Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Zverejnené 7.10.2019
Aktualizované: 10.10.2019 Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Natália Budinská

Zverejnené 5.10.2019 Vyprší o 6 dní.


 

Zápisnica č. 5 a Uznesenie č. 5 z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 24.09.2019

Zverejnené 4.10.2019 Vyprší o 4 dni.


 

Prijímacie skúšky na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovsk ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 Vyprší o 138 dní.


 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Štefanová

Zverejnené 30.9.2019
Aktualizované: 4.10.2019 Vyprší o 1 deň.


 

Právoplatné integrované povolenie pre prevádzku Skládka odpadov Budmerice prevádzkovateľa Istrochem Raelity, s.r.o. Bratislava

Zverejnené 26.9.2019 Vyprší o 42 dní.


 

Oznámenie o začatí správneho konania, výrub drevín

Zverejnené 20.9.2019


 

Oznámenie o začatí správneho konania, výrub drevín

Zverejnené 20.9.2019


 

Oznámenia o začatí správneho konania, výrub drevín

Zverejnené 20.9.2019


 

Obec Budmerice príjme opatrovateľku do CSS v Budmericiach

Obec Budmerice príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka/čku na pozíciu OPATROVATEĽ/KA s nástu ...viac...

Zverejnené 11.9.2019


 

Základná škola s materskou školou v Budmericiach ponúka voľné miesta do MŠ/ predprimárneho zariadenia, pre deti od troch rokov.

Základná škola s materskou školou v Budmericiach -
"Ponuka voľných miest v MŠ/ predprimárne ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Budmerice za rok 2018

Zverejnené 28.2.2019


 

Projekt - ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ".
Pr ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach´´

Obec Budmerice realizuje projekt - ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach".
Projekt je s ...viac...

Zverejnené 17.9.2018
Aktualizované: 30.1.2019


 

Nákup 9-miestneho motorového vozidla vďaka finančnej podpore MPSVR SR

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydr ...viac...

Zverejnené 20.12.2018
Aktualizované: 28.1.2019


 

Správa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku za rok 2018

Zverejnené 8.1.2019


 

Nákup 5 ks elektricky polohovateľných postelí vďaka finančnej podpore MPSVR SR

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
Nákup 5 ks elektricky polohovateľných poste ...viac...

Zverejnené 21.12.2018


 

Projekt - Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice – etapa II.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou BSK vo výške 16 000 EUR.
viac...

Zverejnené 20.12.2018
Aktualizované: 30.1.2019


 

Projekt ,, Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej ...viac...

Zverejnené 19.12.2018


 

Štatistické zisťovanie v domácnosti od 10. 12 2018 do 31.12.2019

Zverejnené 17.12.2018 Vyprší o 78 dní.


 

Orientačné tabule v našej obci - projekt s finančnou podporou BSK

Vybudovanie informačných a smerových tabúľ v obci Budmeri-
ce v celkovej sume 5 985,70 € bolo ...viac...

Zverejnené 13.12.2016
Aktualizované: 1.8.2019


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 6.12.2018


 

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje - 
"Povinnosť registrácie všetkých ...viac...

Zverejnené 3.12.2018
Aktualizované: 30.9.2019


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 14.11.2018


 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Zverejnené 25.7.2018
Aktualizované: 30.9.2019


 

Účtovná závierka 2017 - Súvaha

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Závrečný účet Obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Hodnotiaca správa obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu 1-12/2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Výročná správa Obce Budmerice 2017 - Návrh

Zverejnené 13.6.2018


 

Plán a plnenie príjmov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Plán a plnenie výdavkov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Projekt ,,Náučný chodník Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Náučný chodník Budmerice.  Projekt je realizovaný s finančnou po ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Rozpočet Obce Budmerice na r. 2018, 2019, 2020

Zverejnené 15.12.2017


 

Projekt ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Vybudovanie Centrálnej zóny v obci Budmerice. Projekt je realizo ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Budmerice na rok 2017 a Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice

Zverejnené 7.7.2017
Aktualizované: 16.8.2017


 

Projekty s finančnou podporou BSK ,,Náučný chodník Budmerice a ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice.

Obec Budmerice realizovala projekt ,, Náučný chodník Budmerice "  a projekt ,,Vybudovanie centrál ...viac...

Zverejnené 14.12.2017


 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka