Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o opakovanej dražbe

Zverejnené 20.2.2019 Vyprší o 17 dní.


 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - štandardy kvality odvádzania odpadových vôd v obci Budmerice za rok 2018.

V zmysle Vyhlášky 276/2012 sú obce, ktoré prevádzkujú verejnú kanalizáciu, povinné sledovať tzv.štan ...viac...

Zverejnené 19.2.2019 Vyprší o 35 dní.


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Adrian Stránsky, Andrea Stránska, Kristián Stránsky, Lea Stránska, Emma Stránska

Zverejnené 18.2.2019 Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Peter Ochaba

Zverejnené 13.2.2019 Vyprší o 3 dni.


 

“ Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky“

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa budú konať v Kultúrnom dome v Bu ...viac...

Zverejnené 4.2.2019
Aktualizované: 5.2.2019 Vyprší o 90 dní.


 

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti od 04.02.2019 do 28.06.2019

Zverejnené 30.1.2019 Vyprší o 124 dní.


 

Projekt - ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ".
Pr ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019,   ktorých prvé kolo sa uskutoční 16. marca 201 ...viac...

Zverejnené 14.1.2019
Aktualizované: 21.2.2019 Vyprší o 34 dní.


 

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach´´

Obec Budmerice realizuje projekt - ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach".
Projekt je s ...viac...

Zverejnené 17.9.2018
Aktualizované: 30.1.2019


 

Nákup 9-miestneho motorového vozidla vďaka finančnej podpore MPSVR SR

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydr ...viac...

Zverejnené 20.12.2018
Aktualizované: 28.1.2019


 

Správa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku za rok 2018

Zverejnené 8.1.2019


 

Nákup 5 ks elektricky polohovateľných postelí vďaka finančnej podpore MPSVR SR

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
Nákup 5 ks elektricky polohovateľných poste ...viac...

Zverejnené 21.12.2018


 

Projekt - Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice – etapa II.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou BSK vo výške 16 000 EUR.
viac...

Zverejnené 20.12.2018
Aktualizované: 30.1.2019


 

Projekt ,, Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej ...viac...

Zverejnené 19.12.2018


 

Štatistické zisťovanie v domácnosti od 10. 12 2018 do 31.12.2019

Zverejnené 17.12.2018 Vyprší o 310 dní.


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 6.12.2018


 

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje - 
"Povinnosť registrácie všetkých ...viac...

Zverejnené 3.12.2018


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 14.11.2018


 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Zverejnené 25.7.2018
Aktualizované: 29.1.2019


 

Účtovná závierka 2017 - Súvaha

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Závrečný účet Obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Hodnotiaca správa obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu 1-12/2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Výročná správa Obce Budmerice 2017 - Návrh

Zverejnené 13.6.2018


 

Plán a plnenie príjmov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Plán a plnenie výdavkov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Rozpočet Obce Budmerice na r. 2018, 2019, 2020

Zverejnené 15.12.2017


 

Projekt ,,Náučný chodník Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Náučný chodník Budmerice.  Projekt je realizovaný s finančnou po ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Projekt ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Vybudovanie Centrálnej zóny v obci Budmerice. Projekt je realizo ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Budmerice na rok 2017 a Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice

Zverejnené 7.7.2017
Aktualizované: 16.8.2017


 

Projekty s finančnou podporou BSK ,,Náučný chodník Budmerice a ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice.

Obec Budmerice realizovala projekt ,, Náučný chodník Budmerice "  a projekt ,,Vybudovanie centrál ...viac...

Zverejnené 14.12.2017


 


Úvodná stránka