Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznam školskej jedálne pri ZŠ v Budmericiach

OZNAM.
Školská jedáleň pri základnej škole v Budmericiach, oznamuje rodičom žiakov Základnej ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Základná škola s materskou školou v Budmericiach ponúka voľné miesta do MŠ/ predprimárneho zariadenia, pre deti od troch rokov.

Základná škola s materskou školou v Budmericiach -
"Ponuka voľných miest v MŠ/ predprimárne ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá

Obec Dlhá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Materskej školy ...viac...

Zverejnené 24.6.2019
Aktualizované: 20.8.2019 Vyprší o 10 dní.


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny č. 9 integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Budmerice

Zverejnené 13.8.2019 Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - Peter Rakay

Zverejnené 18.7.2019


 

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce Peter Somorovský a Andrea Somorovská

Zverejnené 18.7.2019


 

VZN 1/2019 Obce Budmerice o určení miesta a času zápisu dieťaťana plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, oprijímaní na predprimárne vzdelávanie v MŠ, o určení výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice

Zverejnené 10.7.2019


 

Právoplatné rozhodnutie - zmena č. 9 integrovaného povolenia v prevádzke Skládka odpadov Budmerice

Zverejnené 4.7.2019 Vyprší o 11 dní.


 

Slovak Lines - aktualizácia cestovných poriadkov od 14.4.2019 a počas školských prázdnin od 1.7.2019

Čiastkové zmeny zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019  
102424 Bratislava-Častá-Bu ...viac...

Zverejnené 4.12.2017
Aktualizované: 17.6.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Budmerice za rok 2018

Zverejnené 28.2.2019


 

Projekt - ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ".
Pr ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach´´

Obec Budmerice realizuje projekt - ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach".
Projekt je s ...viac...

Zverejnené 17.9.2018
Aktualizované: 30.1.2019


 

Nákup 9-miestneho motorového vozidla vďaka finančnej podpore MPSVR SR

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydr ...viac...

Zverejnené 20.12.2018
Aktualizované: 28.1.2019


 

Správa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku za rok 2018

Zverejnené 8.1.2019


 

Nákup 5 ks elektricky polohovateľných postelí vďaka finančnej podpore MPSVR SR

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
Nákup 5 ks elektricky polohovateľných poste ...viac...

Zverejnené 21.12.2018


 

Projekt - Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice – etapa II.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou BSK vo výške 16 000 EUR.
viac...

Zverejnené 20.12.2018
Aktualizované: 30.1.2019


 

Projekt ,, Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej ...viac...

Zverejnené 19.12.2018


 

Štatistické zisťovanie v domácnosti od 10. 12 2018 do 31.12.2019

Zverejnené 17.12.2018 Vyprší o 131 dní.


 

Orientačné tabule v našej obci - projekt s finančnou podporou BSK

Vybudovanie informačných a smerových tabúľ v obci Budmeri-
ce v celkovej sume 5 985,70 € bolo ...viac...

Zverejnené 13.12.2016
Aktualizované: 1.8.2019


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 6.12.2018


 

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje - 
"Povinnosť registrácie všetkých ...viac...

Zverejnené 3.12.2018


 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018

Zverejnené 14.11.2018


 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Zverejnené 25.7.2018
Aktualizované: 29.1.2019


 

Účtovná závierka 2017 - Súvaha

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Závrečný účet Obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Hodnotiaca správa obce Budmerice 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu 1-12/2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Výročná správa Obce Budmerice 2017 - Návrh

Zverejnené 13.6.2018


 

Plán a plnenie príjmov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Plán a plnenie výdavkov 2017

Zverejnené 20.7.2018
Aktualizované: 30.7.2018


 

Projekt ,,Náučný chodník Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Náučný chodník Budmerice.  Projekt je realizovaný s finančnou po ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Rozpočet Obce Budmerice na r. 2018, 2019, 2020

Zverejnené 15.12.2017


 

Projekt ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice

Obec Budmerice realizuje projekt Vybudovanie Centrálnej zóny v obci Budmerice. Projekt je realizo ...viac...

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 15.12.2017


 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Budmerice na rok 2017 a Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice

Zverejnené 7.7.2017
Aktualizované: 16.8.2017


 

Projekty s finančnou podporou BSK ,,Náučný chodník Budmerice a ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice.

Obec Budmerice realizovala projekt ,, Náučný chodník Budmerice "  a projekt ,,Vybudovanie centrál ...viac...

Zverejnené 14.12.2017


 

Oznam školskej jedálne pri ZŠ v Budmericiach

od nového školského roka 2019/2020 výdaj obedov v školskej jedálni čipovým systémom.

PVOD Doľany a Agrovin Častá - Vyhláška pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka