Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Účastník dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky

 

Vážení občania, ak ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky?

Čo je potrebné okamžite vykonať?

Vozidlo prepravujúce nebezpečnú látku je označené

- identifikačnou výstražnou tabuľkou - oranžovo sfarbená tabuľka s čiernym popisom
s identifikačným číslom látky (UN kód; príklad: benzín 1203) a stupňom nebezpečenstva (Kemlerov kód; príklad:33 – horľavina II. stupňa)

- bezpečnostná značka – piktogram vyjadrujúci triedu nebezpečnosti nebezpečnej látky

Identifikačná výstražná tabuľka obsahuje:

- Kemlerov  kód

- Un kód – identifikuje látku podľa medzinárodných dohôd a preprave NL

- Bezpečnostná značka – trieda nebezpečnosti

 

KONAJTE!

 - Odstavte vozidlo, podľa možnosti  mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie pre záchranné jednotky.

- Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor.

- Bez ohrozenia vlastnej osoby zistite čo sa stalo. V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka.

- Oznámte nehodu na linke 112, alebo na niektoré z čísel zložiek integrovaného záchranného systému, s prípadným popisom identifikačných výstražných tabuliek  a bezpečnostných značiek, ktorými je havarované vozidlo opatrené.

- Nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré by ňou mohli byť kontaminované.

- Po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

 

PAMÄTAJTE ! / osoby zúčastnené dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky /

 - Nebezpečná látka v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra.

- Únik z ohrozeného priestoru voľte vždy kolmo na smer vetra.

- Ochranná maska, alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na rýchly únik

  z kontaminovaného priestoru, nie na pohyb v ňom

- Pri ochrane dýchacích ciest použite látkovú prípadne papierovú vreckovku preloženú vo viacerých  vrstvách podľa možnosti navlhčenú vodou

- Rýchly odsun zo zamoreného územia (z kontaminovaného územia)

 


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka