Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tiesňové volanie 112

 

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112 (Európske číslo tiesňového volania).

Kto patrí do Integrovaného záchranného systému (IZS)?

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112:

základné záchranné zložky IZS:

- Hasičský a záchranný zbor,

- poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,

- Horská záchranná služba,

- Banská záchranná služba,

- ostatné záchranné zložky IZS:

- Ozbrojené sily Slovenskej republiky,

- obecné (mestské) hasičské zbory,

- závodné hasičské útvary,

- pracoviská vykonávajúce štátny dozor, alebo činnosti podľa osobitných predpisov,

- Jednotky civilnej ochrany,

- Slovenský Červený kríž,

- iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie

  pomoci v tiesni,

- kontrolné chemické laboratórium CO,

- útvary policajného zboru.

 

Čo je to tieseň?

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci


 

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112 ?

Volajte len v prípade, keď je ohrozený:  život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

- Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.

- Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.

- Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých
  (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).

- Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt
   pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

- v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe   čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) a podobne,

- na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a podobne.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.


 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 20. júna o 19:00 hod.(štvrtok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Prerušenie distribúcie elektriny v stredu 19.06.2019 v čase od 8.00 - 15.00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.06.2019

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímeskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

webygroup

Úvodná stránka