Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník poplatkov obecného úradu

Poplatky Obecného úradu Budmerice - Refundácia výdavkov Obecného úradu Budmerice 

 

Poplatky za kopírovanie:    - strana    A4                                                                              0,07 €

                                              - strana    A3                                                                              0,14 €


 

Poplatky za vyhlasovanie v obecnom rozhlase:

 -  oznam predajcov                                                                                                                  5,00 €

 -  hranie na želanie                                                                                                                10,00 €

 -  vyhlasovanie oznamu na žiadosť občanov (straty a nálezy)                                         bezplatne 

 -  vyhlasovanie oznamu pre miestne organizácie                                                              bezplatne


   

Poplatky za prenájom Domu kultúry: 

- nájomné za svadbu, stužkovú slávnosť                                                                             300,- €

- nájomné za diskotéku                                                                                                        500,- €

- nájomné za predajnú akciu                                                                                                100,- €

- nájomné za prezentáciu v malej miestnosti na dve hodiny                                                  10,- €

  ( za každú začatú hodinu  5,-€)

- nájomné za prenájom veľkej sály na 2 hodiny                                                                     14,- €

  ( za každú začatú hodinu  7,-€)

- nájomné za prenájom veľkej aj malej sály subjektom, ktoré organizujú kultúrno-spoločenské akcie

  a iné v spolupráci s Obcoubezplatné


 

Cintorínske poplatky:

  - detský hrob, urna, jednohrob                                        na jeden rok                                 1,- €

  - dvojhrob                                                                        na jeden rok                                 2,- €

  - trojhrob                                                                          na jeden rok                                 3,- €


 

Poplatky za prenájom Domu smútku:

 - pre obyvateľov Budmeríc                                                                                                10,- €

 - pre obyvateľov iných obcí podľa ročného obdobia  - od mája do októbra                       20,- €

                                                                                    - od novembra do apríla                  15,- €


 

Poplatok za stratu známky pre psa                                                                                    1,00 €

Daň za psa v  rodinnom dome                                                                                               5,00 €

Daň za psa v bytovom dome                                                                                                16,60 €


 

Nájom bytov a bytových priestorov:

- mesačné nájomné je stanovené samostatne dohodou pre jednotlivé byty podľa platných                     predpisov, najmenej však vo výške 1,5 % z oprávnených nákladov.

Poplatok za nájom nebytových priestorov v správe obce
za 1m2 podlahovej plochy/rok ........................................................................................  15,00 €/m2


 

Nájom pozemkov:

- nájomné za prenájom pozemkov je stanovené individuálne v zmysle schválenia OZ


 

Nájom predajného miesta na miestnom trhovisku:

- nájomné za prenájom trhového miesta na trhovisku je 1,50 €/m2


 

Miestny poplatok za vývoz komunneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
...............................................................................................  32,00 €/osoba


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka