Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník poplatkov obecného úradu

Poplatky Obecného úradu Budmerice - Refundácia výdavkov Obecného úradu Budmerice 

 

Poplatky za kopírovanie:    - strana    A4                                                                              0,07 €

                                                  - strana    A3                                                                              0,14 €


 

Poplatky za vyhlasovanie v obecnom rozhlase:

 -  oznam predajcov                                                                                                                  1,65 €

 -  hranie na želanie                                                                                                                  3,00 €

 -  vyhlasovanie oznamu na žiadosť občanov (straty a nálezy)                                         bezplatne 

 -  vyhlasovanie oznamu pre miestne organizácie                                                              bezplatne


   

Poplatky za prenájom Domu kultúry: 

- nájomné za svadbu, stužkovú slávnosť                                                                                200,- €

- nájomné za diskotéku                                                                                                              300,- €

- nájomné za predajnú akciu                                                                                                     100,- €

- nájomné za prezentácia v malej miestnosti na dve hodiny                                                10,- €

  ( za každú začatú hodinu  5,-€)

- nájomné za prenájom veľkej sály na 2 hodiny                                                                      14,- €

  ( za každú začatú hodinu  7,-€)

- nájomné za prenájom veľkej aj malej sály subjektom, ktoré organizujú kultúrno-spoločenské akcie

  a iné v spolupráci s Obcoubezplatné


 

Cintorínske poplatky:

  - detský hrob, urna, jednohrob                                        na jeden rok                                1,- €

  - dvojhrob                                                                            na jeden rok                                 2,- €

  - trojhrob                                                                              na jeden rok                                 3,- €


 

Poplatky za prenájom Domu smútku:

 - pre obyvateľov Budmeríc                                                                                                      10,- €

 - pre obyvateľov iných obcí podľa ročného obdobia  - od mája do októbra                   20,- €

                                                                                              - od novembra do apríla             15,- €


 

Poplatok za stratu známky pre psa                                                                                           1,00 €

Daň za psa v  rodinnom dome                                                                                                      5,00 €

Daň za psa v bytovom dome                                                                                                       16,60 €


 

Nájom bytov a bytových priestorov:

- mesačné nájomné je stanovené samostatne dohodou pre jednotlivé byty podľa platných                     predpisov, najmenej však vo výške 1,5 % z oprávnených nákladov.

Poplatok za nájom nebytových priestorov v správe obce
za 1m2 podlahovej plochy/rok ........................................................................................  15,00 €/m2


 

Nájom pozemkov:

- nájomné za prenájom pozemkov je stanovené individuálne v zmysle schválenia OZ


 

Nájom predajného miesta na miestnom trhovisku:

- nájomné za prenájom trhového miesta na trhovisku je 0,33 €/m2


 

Miestny poplatok za vývoz komunneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
...............................................................................................  22,00 €/osoba


 

Oznam školskej jedálne pri ZŠ v Budmericiach

od nového školského roka 2019/2020 výdaj obedov v školskej jedálni čipovým systémom.

PVOD Doľany a Agrovin Častá - Vyhláška pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka