Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rímskokatolícky kostol a fara v Budmericiach

Rímsko-katolícky kostol a fara v Budmericiach

História kostola a fary v obci je zároveň históriou a obrazom života obyvateľov obce.

Prvé zmienky o obci Budmerice sú z roku 1296. Vtedajší názov obce Kerestúr pochádza zo slovného spojenia Kerest Úr z maďarského Kríž Pána. 

Až do dnes je rímskokatolícky kostol v Budmericiach zasvätený Povýšeniu sv.Kríža.
Kostol ako taký nebol nikdy zbúraný. Viackrát vyhorel, bol prestavovaný, opravovaný a rozširovaný.

Pôvodne gotický kostol je jednoloďový s polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutý českými plackami. Klemba v lodi dosadá na vtiahnuté piliere.
Na južnej strane sa nachádza sakristia a polygonálna veža krytá polygonálnou prilbou. Fasáda kostola   je hladká, na veži s jedno a dvojstupňovými opornými piliermi.

Na neskorobarokovom hlavnom oltári sa nachádza obraz povýšenia sv. Kríža s predstavanou menzou, na ktorej sa nachádza tabernákulum (svätostánok) s adorujúcimi postavami anjelov.
Po stranách hlavného oltára sú umiestnené barokové sochy sv. Petra a sv. Pavla z 1. polovice 18.storočia.
Vpravo od hlavného oltára, na bočnom oltári je olejomaľba sv.Jána Nepomuckého z r.1801 od umelca G.Schneidera a  socha sv.Jozefa pestúna.

V kostole sa nachádza procesiový kríž, ktorý je tvorený ľudovou drevorezbou s barokovými prvkami.

V roku 1634 boli na  kostole v Budmericiach vybudované vežové hodiny,

V čase Rákociho povstania v roku 1705, bol kostol v  Budmericiach poškodený a preto sa v rokoch
1718-1736 uskutočnila jeho generálna prestavba.
Stavalo sa od základov a okrem osemhrannej veže, pozostatok bývalého gotického kostola, bol nový kostol postavený v románskom štýle.
Vo veži boli umiestnené dva zvony. Jeden zasvätený sv.Petrovi a sv.Pavlovi, druhý  sv.Vítovi mučeníkovi.

V roku 1730 bol vybudovaný bočný oltár zasvätený Blahoslavenej Panne Márii a v roku 1731 druhý bočný oltár kde stojí socha Božského Srdca Ježišovho. Vedľa sa nachádza obraz Jána Krstiteľa a pod ním kamenná krstiteľnica.

Pri generálnej prestavbe v roku 1735-1736 bolo z pôvodného kostola prenesené vybavenie, bola postavená nová kazateľnica, drevený chór a organ, štyri oltáre a  zvony.

Nový kostol ale dlho nestál,  21. mája 1774  takmer vyhorel a s ním aj fara a väčšina dediny.
Z kostola ostali len holé múry. Bolo treba postaviť novú faru a obnoviť kostol.
Kostol bol  vysvätený v roku 1782, napriek tomu že ešte nebol dokončený.
Keď v roku 1795 prišiel do Budmeríc nový kňaz, Jozef Balko, bolo treba dokončiť oltáre, namaľovať kazateľnicu, organ a časť hlavnej lode kostola, ktorá nebola obhádzaná.

Nakoľko vdp. farár Jozef Balko bol vychovávateľom grófskych synov, Červenokamenské panstvo bolo       k nemu štedré a v Budmericiach vyrástla krásna poschodová fara s osobitnou kaplnkou pre farára           a bohatou knižnicou.(1796-1800)
V obnovenom kostole postavili bočný oltár sv. Rodiny a v roku 1731 olejomaľbu, obraz sv. Jána Krstiteľa umiestili nad novú mramorovú krstiteľnicu.
Z tohto obdobia pochádzajú aj obrazy Krížovej cesty a nové hodiny na veži.
V roku 1869  pri veľkých opravách za pôsobenia vdp. farára  Štefana Mráza pribudol tretí zvon.

V roku 1896 a v roku 1934 sa v obci konali Ľudové misie.

Vedľa novej fary bola v tom čase postavená jednoposchodová budova školy, ktorá tam stála až do roku 1987. Ako škola slúžila do školského roku 1960/61, potom sa jej priestory  využívali ako požiarna zbrojnica a neskôr slúžila chovateľom holubov v obci.

V roku 1953 a tiež v roku 1977 sa opravovala strecha kostola, zároveň sa v tomto roku opravovala
fara aj kostol, ten bol v roku 1984 vymaľovaný a boli opravené okná.

Budova  fary, postavená v období pôsobenia vdp. farára Jozefa Balka (1795 - 1834),  bola zbúraná
v roku 1995 a do roku 1996 v Budmericiach fara nebola.
Vdp. farár  Marán Gáborík býval v Doľanoch, ktoré vtedy nemali vlastného kňaza a budmerický duchovný tam zastupoval.
To znamená že spravoval štyri obce, Budmerice a Jablonec ako filiálku a Doľany ku ktorým patrila filiálka obec Štefanová.

Popri pastierskych povinnostiach zároveň staval novú faru v Budmericiach. Samozrejme
s pomocou veriacich Budmeríc a Jablonca, bola  v roku 2002 dokončená a v roku 2003 skolaudovaná.

Priestory fary sa v súčanosti využívajú na prenájom pre spevácky zbor CHORUS ANGELICUS
na nácvik spevu a samozrejme je bytom kňaza, správcu fary vdp. JUDr. Branislava Trubača  /od 1.júla 2014/.

V roku 2000  po dlhých rokoch sa v obci opäť konali Ľudové  misie, pod vedením pátrov Redemptoristov.
Pri tejto príležitosti bol pri kostole postavený nový Misijný kríž.

4. januára 2009 boli v kostole umiestnené relikvie bl. Zdenky Schellingovej.

V kostole je umiestnená Pamätná tabuľa k návšteve sv.Otca Jána Pavla II. na slovensku, kedy prechádzal našou obcou.

Ľudové misie pod vedením pátrov Redemptoristov sa v obci opäť konali v roku 2011, už za spolupráce pátra Roberta Režného budmerického rodáka, vysväteného za kňaza v roku 2006. 

 

zdroje: podľa článku p.Stanislava Baxu

            Ján Tibenský -  Poctivá obec budmerická Starodávna história

            Kronikárske zápisky

 


 

Rímskokatolícky kostol, fara a okolie

Kostol a fara v Budmericiach

Kostol a fara v Budmericiach

Kostol a fara v Budmericiach s Misijným krížom

Kostol a fara v Budmericiach s Misijným krížom

Kostol a fara v Budmericiach s Misijným krížom, Na

Kostol a fara v Budmericiach s Misijným krížom, Najsvätejšiou Trojicu, Kaplnkou P.Márie Lurdskej pred kostolom

Misijný kríž pred Kostolom

Misijný kríž pred Kostolom


 
 
Sic Deus - Najsvätejšia Trojica pred kostolom

Sic Deus - Najsvätejšia Trojica pred kostolom

Kaplnka P.Márie Lurdskej pred Kostolom v Budmerici

Kaplnka P.Márie Lurdskej pred Kostolom v Budmericiach

Zvonica pred kostolom

Zvonica pred kostolom

Kríž pred farou

Kríž pred farou


 
 

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.10.2019 - oboznámenie verejnosti

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka