Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povodne a záplavy

 

Na tento druh mimoriadnej udalosti ste varovaní šesť minútovým stálym

tónom sirény s doplnením slovnej informácie. Opatrenia pred povodňami a záplavami sú na programe dňa. Tak, čo vlastne,  ako občania máme predovšetkým určite dodržať?

 Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami ?

 

Preventívne opatrenia, ktoré musia dodržiavať občania

- nebudovať provizórnych premostení na tokoch, ktorých výstavba nie je v súlade so stavebným zákonom

- nebudovať provizórnych stavieb na brehoch tokov a ich tesnej blízkosti /kôlne, prístrešky/

- dbať na riadnu údržbu a statickú bezpečnosť stavieb už umiestnených na pobrežných pozemkoch

- neukladať do koryta toku ani do jeho blízkosti odpad akéhokoľvek druhu

- nevytvárať na brehu tokov skládky materiálov /drevo, seno, slama/, ktoré by bol zdrojom upchatia        mostov

- nevykonávať nepovolený výrub stromov v pobrežných porastoch

- nevysádzať dreviny bez súhlasu správcu toku v blízkosti vodných tokov

- zabrániť správnymi agrotechnickými postupmi erózii pôdy /orba po vrstevnici/

- odstrániť vo vlastnom záujme, v čase nebezpečenstva vzniku povodne zo suterénov domov                elektrospotrebiče,

- elektromotory, veci a zariadenia, ktoré by vodou mohli byť zničené alebo znehodnotené

   /do vyšších poschodí/

 

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

- Vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

- Pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.

- Pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni.

- Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.

- Pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat.

- Pripraviť si evakuačnú batožinu.

- Upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda.

 

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

- Opustiť ohrozený priestor.

- Zbytočne netelefonovať, len v prípade tiesňového volania.

- V prípade vyhlásenia evakuácie, dodržiavať zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektovať pokyny členov

evakuačnej komisie.

- V prípade časovej tiesne, okamžite sa presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

- Nešíriť paniku a nerozširovať neoverené správy.


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka