Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijatia do zariadenia CSS Budmerice

Podmienky prijatia do zariadenia CSS

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR

SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Pre zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov

a denný stacionár sa konanie o odkázanosti na sociálnu službu začína

na základe písomnej žiadosti žiadateľa na obecnom alebo mestskom

úrade v mieste trvalého bydliska.

Žiadosť a tlačivo Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa si Budmeričania

môžu vyzdvihnúť v našom zariadení u sociálnej pracovníčky.

Ak má občan vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu

službu a má záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinný si

v CSS Budmerice vyžiadať tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania

sociálnej služby na ten druh sociálnej služby, na ktorú má vydané

rozhodnutie.

V prípade, že nemáme voľné miesto, môžeme žiadateľa na

základe jeho súhlasu zaradiť do „poradovníka žiadateľov“. Pokiaľ občan

nesúhlasí so zaradením do poradovníka v CSS Budmerice, obráti sa

späť na príslušný orgán, ktorý mu vydal Rozhodnutie o odkázanosti na

sociálnu službu. Ten je povinný mu zabezpečiť poskytovanie sociálnej

služby v inom zariadení.

 

Prijímateľovi sociálnej služby pri prijatí do CSS Budmerice je

nevyhnutné priniesť:

Lekárske vyšetrenia potrebné pri nástupe:

-  Krv BWR, výtery TT, TR

-  psychiatrické vyšetrenie – nie staršie, ako 3 mesiace,

-  RTG pľúc – nie starší, ako 6 mesiacov,

-  Potvrdenie od lekára v prípade potreby diétneho stravovania,

-  Potvrdenie o bezinfekčnosti

Ostatné:

-  osobné ošatenie (označené priezviskom) – po dohode so sociálnou

   pracovníčkou CSS doručíme zoznam e-mailom,

-  lieky na 3 dni

-  občiansky preukaz

-  zdravotný záznam

-  preukaz poistenca

-  preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)

-  rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený

   spôsobilosti pre právne úkony),

-  rozhodnutie o výške dôchodku (zo sociálnej poisťovne),

-  zdravotnú kartu od obvodného lekára (ak má klient záujem požiadať

   o poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti obvodného lekára

   v Budmericiach),

-  liekovku na týždeň,

-  kompenzačné pomôcky


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka