Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020Vytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Budmericiach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční  15.5.2019 v čase od 7- 16 h v budove MŠ . / Lindava , Elokované pracovisko, Budmerice 363  /

Zápis sa uskutoční v zmysle zákona č.245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v súlade s vyhláškou 306/2008 o materských školách v znení vyhlášky 308/2009 Z.z. na základe podania písomnej žiadosti rodiča, alebo iného zákonného zástupcu.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

  • prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky ( dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky)

 

Podmienky prijatia:  

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu ( formulár žiadosti poskytuje materská škola v stanovenom termíne a čase, alebo je k dispozícii na stránke MŠ prípadne vlastná žiadosť napísaná rodičom). Písomnú žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením zdravotného stavu a s údajmi o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a  dorast predloží rodič zástupkyni riaditeľa pre MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálno- pedagogickými potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

Materská škola ponúka:

  • aktívne učenie sa dieťaťa a začleňovanie do skupiny a kolektívu
  • krúžok anglického jazyka
  • folklórny krúžok
  • krúžok šikovných rúk
  • krúžok športový
  • rôzne kultúrne a športové podujatia

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej ( poznávacej) úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte do 31. júla 2019 do 16.00 hod..na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Obvodný lekár MUDr.Eduard Hrežo oznamuje že v dňoch 08.-21. júla 2019 nebude ordinovať.

Zastupovanie zabezpečuje praktický lekár MUDr. Kompas v Častej.

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka