Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy v archíve

Aktuálne oznamy

Budmerická kvapka krviVytlačiť
 

Občianske združenie "Budmeričania deťom"

v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR

organizuje dňa 17. októbra 2019 od 8:00 - 10:30 hod. 

DAROVANIE KRVI 

v Kultúrnom dome v  Budmericiach

 

Tešíme sa na všetkých dobrovoľných darcov

 Ďakujeme za podporu !

 


 
 

ORPZ Pezinok - tlačová správa - Upozornenie pre všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti so zmenou na križovatke v PezinkuVytlačiť
 


 
 

OZNAM - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKUVytlačiť
 

„Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“

dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.


Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a enviromentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.

Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upozorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov Okrem žatevných prác sa nebezpečenstvo požiaru sa v letnom období zvyšuje aj vplyvom vysokých teplôt. Príčinou môžu byť i technické poruchy na poľnohospodárskych mechanizmoch, ale taktiež zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnické osoby i fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva sú povinné venovať tomuto obdobiu zvýšenú pozornosť a klásť dôraz nielen na odstránenie vyššie uvedených príčin vzniku požiarov, ale i na zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na miestach, kde by mohol požiar vzniknúť.


Nemalú pozornosť musia venovať i vybaveniu skladovaných objektov a pracovných mechanizmov zabezpečujúcich žatevné práce požiarnymi zariadeniami. Zvýšenú pozornosť je potrebné zamerať
i na uskladňovanie sena, slamy a obilnín, predovšetkým na vysušené produkty.


Dôsledkom požiarov v poľnohospodárstve nie sú len materiálne škody, ohrozené je zdravie aj život osôb. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne opatrní. Na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov je potrebné upozorniť i naše deti, najmä počas prázdnin, keď sa často pohybujú bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy.


Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.OR HaZZ v Pezinku


 
 

Pozvánka na športové podujatie Budmerice v pohybe - Cyklistika 2019Vytlačiť
 

Obec Budmerice a Kultúrne centrum Budmerice

Vás pozýva

v sobotu 19. októbra 2019 na športové podujatie

Budmerice v pohybe - Cyklistika 2019

v areáli kaštieľa v Budmericiach.


Trať: 10 a 30 km

Kategórie: Deti - škôlkari, žiaci 1.stupňa, žiaci 2.stupňa

                  Juniori - žiaci stredných škôl

                  Ženy, Muži - r.1999 - 1953 a starší

 

Registrácia:      9:30 hod.

Štart:               10:00 hod.

Vyhodnotenie: 13:00 hod.

 

Informácie: Ocú Budmerice, Petra Hamzová 0905 387 813,

                    Peter Matejík 0911 299 112

 

Akcia sa uskutoční s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja,

                                                                   Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty

                                                                                                  a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

logoBSK.jpg  logo_MK.jpglogo_Slovakia_travel_SK.jpg


 
 

Pre všetkých ktorí končia základnú školu Vytlačiť
 

Už po deviaty raz sa väčšina stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja stretne v Bratislave a po druhý raz
aj v Pezinku, Senci a Malackách na podujatiach pod názvom Župné školy pre Teba.

Výber odborného vzdelávania je jedno z kl'účových rozhodnutí v živote mladého človeka a preto je naším cielbm podať žiakom deviatych ročníkov a ich rodičom pomocnú ruku a ul'ahčiť im rozhodovanie pri výbere profesijného zamerania.

Je dôležité nájsť strednú školu, ktorá mladých nielen naučí, ale aj naplní ich očakávania pútavým, odborným a zábavným spôsobom.

Z tohto dôvodu si dovol'ujem dať do Vašej pozornosti podujatia,
kde sa prezentujú naše stredné odborné školy a kde žiacĺ budú mať príležitosť stretnúť pedagógov a študentov i oboznámiť sa s ponukou odborného vzdelávania v kraji:


4.10.2019 - Župné školy v Avione, Avion Shopping Park, lvanská cesta 16, Bratislava

8.10.2019Župné školy PRE TEBA - Pezinok, Dom kultúry Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 14/ 42, Pezinok

10.10.2019Župné školy PRE TEBA - Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

16.10.2019 Župné školy PRE TEBA - MALACKY, Športová hala Malina, Sasinkova Malacky

Ďalšie informácie nájdete na:
https://strednapremna.sk Komplexné informácie o stredoškolskom štúdiu
v bratislavskom kraji sprostredkuje špeciálne zriadená webstránka www.strednapremna.sk.


 
 

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Eduard Hrežo čerpá dovolenkuVytlačiť
 

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Eduard Hrežo oznamuje,
že z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 10.- 11. októbra 2019,
nebude ordinovať.

Zastupovanie zabezpečuje

v dňoch 27.- 28.12. 2018 praktický lekár MUDr. Kompas v Častej

  Tel. číslo: 033 / 649 56 83

  Ordinačné hodiny:  Po: 08.00 – 12.00

                                     Ut: 08.00 – 12.00

                                     St: 12.00 – 16.00

                                     Št: 08.00 – 12.00

                                     Pi: 08.00 – 11.00 11.00 – 12.00 LPK

 

 


 
 
Položky 1-6 z 301

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o stavebné povolenie na pozemku C-KN p.č. 252/1 k. ú. Budmerice pre stavebníka Michal Slovák

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Budmerice

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručit’ svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 25. novembra 2019 do 15.30 hod. .

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka