Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave

 

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz u cudzincov pas.

Upozornenie!:

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu! 
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2,00 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje: Ing.Blanka Gbelská  email: gbelska@budmerice.sk, mob.:0918 697 408

                   

  

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Osvedčovanie listín 


Potrebné doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku,
s výnimkou českého jazyka.


Upozornenie!: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne
v úradnej miestnosti.

Poplatok: 2,00 € za každú, aj začatú stranu.

Vybavuje: Ing.Blanka Gbelská  email: gbelska@budmerice.sk, mob.:0918 697 408

                  

 

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave alebo na Okresnom súde v Trnave 

 

Tlačivá žiadostí na výpis alebo na odpis z RT sú k dispozícii na matričnom úrade v  Budmericiach.

Potrebné doklady:

- občiansky preukaz,
- kolková známka v hodnote 4 € pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave.

Poplatok: 2,00 €.

Vybavuje: Ing.Blanka Gbelská  email: gbelska@budmerice.sk, mob.:0918 697 408

                  

Telefón:   

Doba vybavenia: na počkanie.


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka