Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave

 

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz u cudzincov pas.

Upozornenie!:

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu! 
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2,00 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje: Ing.Blanka Gbelská  email: gbelska@budmerice.sk, mob.:0918 697 408

                   

  

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Osvedčovanie listín 


Potrebné doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku,
s výnimkou českého jazyka.


Upozornenie!: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne
v úradnej miestnosti.

Poplatok: 2,00 € za každú, aj začatú stranu.

Vybavuje: Ing.Blanka Gbelská  email: gbelska@budmerice.sk, mob.:0918 697 408

                  

 

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave alebo na Okresnom súde v Trnave 

 

Tlačivá žiadostí na výpis alebo na odpis z RT sú k dispozícii na matričnom úrade v  Budmericiach.

Potrebné doklady:

- občiansky preukaz,
- kolková známka v hodnote 4 € pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave.

Poplatok: 2,00 €.

Vybavuje: Ing.Blanka Gbelská  email: gbelska@budmerice.sk, mob.:0918 697 408

                  

Telefón:   

Doba vybavenia: na počkanie.


 


Úvodná stránka