Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 

V pozadí, v samospráve v nadväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť.

Činnosť predsedu krízového štábu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

- Prijať a zaznamenať informácie o vzniku mimoriadnej udalosti – od: občanov, PO,

  FO – Podnikateľ, PZ, odbor CO a KR, HaZZ,

- Overiť  informácie o mimoriadnej udalosti

- Čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti

- Druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti

- Zdroj a spôsob podania informácie

- Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení

- Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby

- Informovať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia OcÚ, koordinačné stredisko IZS – 112,       tzv.prvotné hlásenie

- Aktivovať vlastné sily a prostriedky /napr. miestne jednotky civilnej ochrany/

- Zabezpečiť priebežný monitoring miesta mimoriadnej udalosti za účelom :

- Upresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti

- Určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov

- Potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne ozbrojených síl SR

- Usmernenia veliteľa zásahu

- Potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie

- Zvolať krízový štáb obce a určiť riadenia s cieľom :

- Prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva

- Vydať príkazy k organizácii a riadeniu záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej                 udalosti, zabezpečenie postihnutého obyvateľstva

- Organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľmi zložiek IZS a veliteľom zásahu

- Predkladať pravidelné informácie na OcÚ každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod
  do 19,00 hod

- Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov
  po vykonaní záchranných prác

-Spolupracovať s OcÚ – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Životného prostredia

- Zabezpečiť informačný tok na obvodný úrad v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení             neskorších predpisov o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových
  podmienok informačného systému CO

- Po ukončení záchranných prác uplatniť si náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými                   záchrannými prácami v zmysle Vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších                       predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle Vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z.,     ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové  zabezpečovacie       práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

 


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka