Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenia obecného úradu

STAROSTA OBCE

 PhDr. JOZEF SAVKULIAK

Mobil:     0917 281 431

E-mail:    starosta@budmerice.sk


 

MATRIKA, SVADBY, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, OVEROVANIE LISTÍN A PODPISOV, PODATELŃA,

Kontaktná osoba:

Ing. Blanka Gbelská

Mobil:     0918 697 408

E-mail:    gbelska@budmerice.sk

Tlačivá potrebné pre vybavovanie matričných záležitostí nájdete na podstránke Tlačivá pre matriku.


 

ODDELENIE DANÍ, POPLATKOV, SPRÁVA CINTORÍNA, POKLADŇA, KULTÚRNE PODUJATIA

Kontaktná osoba:

Ingrid Halešová

Mobil:       0911  244 926

E-mail:      halesova.i@budmerice.sk


Tlačivá potrebné pre vybavovanie  záležitostí oddelenia daní nájdete na podstránke Tlačivá na DzN a iné.


 

ÚSEK SLUŽIEB, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, VÝRUB DREVÍN, POKLADŇA

Kontaktná osoba:

Lenka Chovancová

Mobil:      0917 147 310

E-mail:     chovancova.l@budmerice.sk


 

STAVEBNÝ ÚRAD, SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK PRE OBCE BUDMERICE, BÁHOŇ, JABLONEC, ŠTEFANOVÁ SO SÍDLOM V BUDERICIACH

Kontaktná osoba:

Mgr. Rùžena  Bejdáková

Mobil:       0917 147 308

E-mail:      stav.urad@budmerice.sk

 

Tlačivá potrebné pre vybavovanie  záležitostí Stavebného úradu nájdete na podstránke Tlačivá pre stavebný úrad.


 

FINANČNÉ ODDELENIE

Kontaktná osoba:

Jolana Ochabová

Mobil:      0917 147 311

E-mail:     financie@budmerice.sk

 

Referentka:

Viktória Thomas

Mobil:      0917 147 311

E-mail:     financie@budmerice.sk


 

HLAVNÝ KONTROLÓR

ING. ALENA GERGELOVÁ

E-mail:  alenka.gergelova@gmail.com

Mobil:    0908 270 366


 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

JUDr. Ondrej Beracka

E-mail:  ondrej.beracka@akfp.sk

Mobil:   0911 263 799


 

TECHNICKO HOSPODÁRSKY PRACOVNÍCI

ÚSEK SLUŽIEB, SPRÁVA BUDOV A  BYTOV

Kontaktná osoba:

Mgr. Petra Hamzová

Mobil:     0905 387 813

E-mail:   hamzova@budmerice.sk

 

SPRÁVA CINTORÍNU, DOM SMÚTKU, FUTBALOVÉ IHRISKO

Kontaktná osoba:

Ján Ochaba 

Telefón:  0915  916 901

 


ČOV- Čistička odpadových vôd, LIKVIDÁCIA A ODVOZ DROBNÉHO DOMOVÉHO ODPADU  (napr.: z orezu drevín...)

Kontaktná osoba:

Michal Haršány,

Telefón: 0905 387 814

 

VEREJNÉ OSVETLENIE, HLÁSENIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA

Kontaktná osoba:

Ján Rašlík,

Telefón: 0905 299 732

 

DOM KULTÚRY

Kontaktná osoba:

Zdenka Hlavatá

Telefón:  0917  147 309

 

 

 


 

Schválený rozpočet na obdobie 2019, 2020, 2021

Informácie o organizovaní ambulantnej pohotovostnej služby

Zmeny v organizácii ambulantných pohotovostí od 1.7.2018

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Prerušenie ditribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny

Kultúrny kalendár obce Budmerice na rok 2018

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach"

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach" Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Vývoz plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2018

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2018, Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 09:00 - 11:00 hod./12:00 - 15:00 hod.

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka