Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne komunikácie

Miestne komunikácie

 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – rozkopávky

Povolenie rozkopávky miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce za účelom uloženia resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva cestný správny orgán – Obec Budmerice na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

- žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva,
- rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby,
- jednoduchý situačný náčrt s vyznačením miesta rozkopávky.

Vybavuje: Ingrid Halešová email: podatelna@budmerice.sk,

                    Ing. Blanka Gbelská email: gbelska@budmerice.sk

Telefon: 033/ 6448 191

Doba vybavenia: do 30 dní.

Poplatok:

- za zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií: 80 €,
- za uzávierku miestnych komunikácií: 70 €. 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.


 


Úvodná stránka