Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

ADRESA OBECNÉHO ÚRADU A KONTAKTY

Obecný úrad Budmerice

IČO:                      00 304 697

DIČ:                      202 066 2050

Účet:                    931 3011 / 5200

IBAN:                    SK 17 5200 0000 0000 0931 3011

Adresa:                Budmerice   534

                              900 86               

E-mail:                 podatelna@budmerice.sk

 

Starosta obce: PhDr. Jozef Savkuliak

Mobil:                          0917 281 431

E-mail:                        starosta@budmerice.sk,

 

Oddelenie daní, poplatkov, správa cintorína, pokladňa           

Kontaktná osoba:  Ingrid Halešová

Mobil:                        0911 244 926    

E-mail:                      halesova.i@budmerice.sk

            

Matrika, sobáše, evidencia obyvateľstva, overovanie listín a podpisov, podateľňa

Kontaktná osoba:  Ing. Blanka Gbelská

Mobil:                        0918 697 408   

E-mail:                      gbelska@budmerice.sk

                 

Úsek služieb, odpadové hospodárstvo, výrub drevín, pokladňa

Kontaktná osoba:   Lenka Chovancová                      

Mobil:                         0917 147 310    

E-mail:                       chovancova.l@budmerice.sk

                 

Finančné oddelenie                  

Hlavná ekonómkaJolana Ochabová

Mobil:                                     0917 147 311    

E-mail:                                   financie@budmerice.sk

 

Referentka:                         Viktória Thomes

Mobil:                                    0917 147 311

E-mail:                                  thomes@budmerice.sk

                                  

 

Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok 

pre obce Budmerice, Báhoň, Jablonec,  Štefanová so sídlom v Budmericiach.

Adresa:                        Budmerice  534

                                      900 86

Kontaktná osoba:     Mgr. Ružena Bejdáková

Mobil:                           0917 147 308   

E-mail:                         stav.urad@budmerice.sk

 

Hlavný kontrolór

 Ing. Alena Gergelová

 E-mail:  alenka.gergelova@gmail.com

 Mobil:   0908 270 366

 

Zodpovedná osoba

JUDr. Ondrej Beracka

E-mail: ondrej.beracka@akfp.sk

Mobil:  0911 263 799

 

Technicko hospodársky pracovníci

Úsek služieb, správa budov a bytov, kultúrne podujatia          

Kontaktná osoba:

Mgr. Petra Hamzová

Mobil:    0905 387 813

Email:     hamzova@budmerice.sk


 


Úvodná stránka