Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jednotky civilnej ochrany

 

Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie skupina osôb vytvorená na plnenie úloh v civilnej ochrane. Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (štáb) a na odborné jednotky civilnej ochrany.

Členenie jednotiek civilnej ochrany - podľa odbornosti:

1. Štáby

2. Odborné jednotky:

- Prieskumná jednotka,

- Vyslobodzovacia jednotka,

- Zdravotnícka jednotka,

- Jednotka špeciálnej očisty terénu,

- Požiarna jednotka,

- Poriadková jednotka,

- Spojovacia jednotka,

- Zásobovacia jednotka,

- Záchranná jednotka,

- Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany

 

Členenie jednotiek civilnej ochrany podľa miesta pôsobenia:

- Pre potrebu územia: obvod vychádza z analýzy územia vzniku možných mimoriadnych udalostí

- Pre potreby obce: obec zriaďuje jednotku civilnej ochrany v zmysle výpisu z analýzy územia

- Pre potreby právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov: objektové jednotky CO
  


 

Oznam školskej jedálne pri ZŠ v Budmericiach

od nového školského roka 2019/2020 výdaj obedov v školskej jedálni čipovým systémom.

PVOD Doľany a Agrovin Častá - Vyhláška pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka