Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evakuácia

 

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

Aké nevyhnutné opatrenia vykonať pred evakuáciou?

- Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.

- Vypnúť kúrenie.

- Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.

- Odpojiť anténne zvody.

- Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).

- Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.

- Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.

- Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom  ohrození.

- Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

- Dodržiavať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich evakuáciu!

Evakuačná batožina (úkrytová)

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť:

dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu,

u detí– 25 kg na jednu osobu. Odporúčaná evakuačná batožina (úkrytová):

- osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

- osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

- základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,

- predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

- vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

- prikrývku, spací vak,

- náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,

- ďalšie nevyhnutné osobné veci (napr. toaletný papier, igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy,           dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička).


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Vinosadoch

Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 06.júna 2019 (do 15,00 hod.).

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 06.06.2019

Prerušnie distribúcie elektriny

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Pozvánka na Ružindolský víchor

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímeskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

webygroup

Úvodná stránka