Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cenník sociálnych služieb v Budmericiach

Úhrada za sociálnu službu

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení je stanovená Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) od 1.1.2015 VZN č.3/2014.

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb sa stanovuje v úhrnnej mesačnej čiastke, ktorá závisí od druhu poskytovanej sociálnej služby. Zohľadňuje sa stupeň odkázanosti na sociálnu službu, užívanie podlahovej plochy v m2, počet osôb v miestnosti, množstvo odobratej stravy a u klientov ZOS výška mesačného poplatku, ktorá závisí od toho, či je poberateľ sociálnej služby občanom Obce Budmerice, alebo má trvalé bydlisko mimo Budmeríc.


 

VZN obce Budmerice č.3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - platné od 1.1.2015

VZN c. 3-2014.pdf(351.2 kB)VZN c. 3-2014.pdf

Obvodný lekár MUDr.Eduard Hrežo oznamuje že v dňoch 08.-21. júla 2019 nebude ordinovať.

Zastupovanie zabezpečuje praktický lekár MUDr. Kompas v Častej.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte do 31. júla 2019 do 16.00 hod..na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka