Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Futbalový klub Družstevník Budmerice Vytlačiť
 

  oznamuje svojim priaznivcom 

že v nedeľu 18. augusta 2019

sa odohrajú na futbalovom ihrisku v Budmericiach

majstrovský futbalový zápas:

 

nedeľa  -    muži:              Budmerice  -  Šenkvice            o 17:30  hod.

 

 Všetci priaznivci futbalu sú srdečne vítaní !  

 

 


 
 

Pozvánka na 7. ročník podujatia KRUMLOVÉ ŠELIČOVytlačiť
 

Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach

v spolupráci s Obcou Budmerice

Vás pozývajú na 7. ročník gastonomického podujatia

„Krumplové šeličo“,

ktoré sa koná dňa 25. augusta 2019 od 14:00 hod.

v Budmericej izbičke v Kultúrnom dome v Budmericiach.

 

P R O G R A M - gastronomická časť:

- výstava a degustácia veľkého sortimentu jedál zo zemiakov
  podľa starodávnych a súčasných receptov,

- ukážka prípravy zemiakových guliek so slivkami a makom a ich ochutnávka

 

Program pre deti:

- tvorba strašiaka do záhrady zo zemiakov a pierok
  podľa starodávnej tradície,

- tvorba zo zemiakov napr.: ježko, rybka, motýľ, a i.

Tombola s cenami súvisiacimi so zemiakmi:  vylosovanie o 17:00 hod.

Hudba: Jozef Schwarz

Sprievodný program:

v Budmerickej izbičke je sprístupnená stála expozícia a výstavy:

- Budmerický kroj na dobových fotografiách, originálne kroje a ich časti,

- Staré Budmerice v akvareloch pani Milady Marušincovej
    

 Vstupné je dobrovoľné


 
 

PVOD Doľany a Agrovin Častá - Vyhláška pre užívateľov poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 


 
 

Malokarpatský expres - Turistickým autobusom s bicyklami do Malých KarpátVytlačiť
 

Malokarpatský expres - Turistický autobus

Premáva od 1. júna do 29. septembra na trase

Bratislava – Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Zochovu chatu

a Červený Kameň, v sobotu, v nedeľu, vo sviatky a aj 30.8.,

až do 29.9.2019.

Po ceste naším Malokarpatským expresom navštívite Svätý Jur, Pezinok,

Modru, Zochovu chatu, Červený kameň a Budmerice.

Spoločnosť vám bude robiť turistický sprievodca, ktorý vám podá

informácie o trase a zaujímavých miestach.

Autobus odvezie aj váš bicykel, tak môžete kdekoľvek vystúpiť

a pokračovať na dvoch kolesách. 

Malokarpatský expres má 24 miest pre cestujúcich &24 miest pre bicykle.

 

Celodenný lístok vrátane 1 bicykla 4€

Zľavnený celodenný lístok (do 15 r.) vrátane 1 bicykla 2€


 
 

OZNAM - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKUVytlačiť
 

„Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“

dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.


Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a enviromentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.

Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upozorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov Okrem žatevných prác sa nebezpečenstvo požiaru sa v letnom období zvyšuje aj vplyvom vysokých teplôt. Príčinou môžu byť i technické poruchy na poľnohospodárskych mechanizmoch, ale taktiež zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnické osoby i fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva sú povinné venovať tomuto obdobiu zvýšenú pozornosť a klásť dôraz nielen na odstránenie vyššie uvedených príčin vzniku požiarov, ale i na zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na miestach, kde by mohol požiar vzniknúť.


Nemalú pozornosť musia venovať i vybaveniu skladovaných objektov a pracovných mechanizmov zabezpečujúcich žatevné práce požiarnymi zariadeniami. Zvýšenú pozornosť je potrebné zamerať
i na uskladňovanie sena, slamy a obilnín, predovšetkým na vysušené produkty.


Dôsledkom požiarov v poľnohospodárstve nie sú len materiálne škody, ohrozené je zdravie aj život osôb. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne opatrní. Na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov je potrebné upozorniť i naše deti, najmä počas prázdnin, keď sa často pohybujú bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy.


Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.OR HaZZ v Pezinku


 
 

ORPZ Pezinok - tlačová správa - Upozornenie pre všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti so zmenou na križovatke v PezinkuVytlačiť
 


 
 

Oznam pre čitateľov - otvorenie obecnej knižnice s čitárňou Vytlačiť
 

OZ Kultúrne centrum v Budmericiach oznamuje občanom,

že Obecná knižnica s čitárňou v okálovom dome,

v areáli parku kaštieľa v Budmericiach, 

je otvorená pre verejnosť

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod.

                                  v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod.

                                   v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Zároveň si možete pozrieť Pamätnú izbu Ruda Fabryho,

výstavu minerálov, zbierku kraslíc

a posedieť v príjemnom prostredí pri šálke čaju či kávy.


 
 

BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA 2019Vytlačiť
 

v sobotu 11. mája 2019 sa uskutočnil 7. ročník súťaže

vo varení fazuľovej polievky

  Budmerická fazuľovica 2019

 spojená s Malokarpatským slávikom

  v areáli parku kaštieľa v Budmericiach

s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja,

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty

a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

logoBSK.jpglogo_MK.jpglogo_Slovakia_travel_SK.jpg

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažné tímy si zabezpečia: recept z ľubovoľnej fazule, suchej bielej, farebnej strakatej a rôznych ďalších ingrediencií. Fazuľa a mäso môžu byť predvarené. Varí sa v kotlinách – minimálne 30 litrov,    ktoré si tímy sami zabezpečia. Plynové horáky sú povolené.

Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu, plech pod kotol, prípadne i sekeru, názov družstva (logo)
i podporu svojich fanúšikov, prípadne stánok a stoličku.

                                 Nie je povolené začať s ochutnávkou súťažnej fazuľovice

skôr ako o 12:30 hod. !!!

Súťažné tímy nesmú ponúkať navarenú fazuľovicu

návštevníkom bez degustačnej misky.

Variace tímy vo svojich stánkoch nesmú predávať svoje výrobky (občerstvenie, cukrovinky,
a iné predmety...),  tiež musia dodržať

veľkosť kotliny min. 30 litrov.

V opačnom prípade im príspevok na varenie 30,- € nebude pridelený !!!
 

Organizátori garantujú:
30 eurový príspevok na varenie súťažiacim tímom• drevo a pracovné stoly pre súťažiacich • ceny
do súťaže • misku, lyžicu, servítky a chlieb + hodnotiacu vstupenku Hlas ľudu (spolu za poplatok 5,00 €)    pre návštevníkov • občerstvenie • kultúrny program • atrakcie

 

Na požiadanie budú vydané povolenia na ranný vjazd motorových vozidiel
do priestoru konania podujatia a tiež zabezpečené záchytné parkovisko.

 

HODNOTENIE A DEGUSTÁCIA

Návštevníci
Po degustácii vhodí návštevník hodnotiacu vstupenku do nádoby tomu tímu,
ktorého fazuľovicu považuje za najlepšiu.

Vyhrá tím, ktorý nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek,
návštevníci určujú iba jedného víťaza – Hlas ľudu

Tímy
Po ukončení varenia, ktoré ohlási moderátor podujatia, prinesie každý vedúci
svojho tímu misku so vzorkou vlastnej navarenej fazuľovice do degustačnej
miestnosti v budove kaštieľa.
Svoju vzorku vedúci tímu odovzdá podľa pokynov a ostane hodnotiť
ostatné fazuľové polievky.
Budú pripravené dve degustačné komisie vytvorené zo zúčastnených vedúcich jednotlivých tímov.
Takto sa určia 3 najlepšie, najchutnejšie fazuľové polievky z oboch komisií.
Spolu sa teda 6 misiek týchto fazuľovíc odovzdá na konečné vyhodnotenie poradia odbornej porote.

Odborná porota
6 misiek fazuľových polievok vybraných hodnotiacimi komisiami jednotlivých
tímov budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá rozhodne anonymne
o umiestnení a šampiónovi súťaže.

Ceny:
za najlepšiu fazuľovicu – šampión súťaže (1.miesto), udelenie 2. a 3. miesta a udelenie víťaza súťaže – Hlas ľudu.

 

Priebeh súťaže  BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA 2019

08.00 – prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru,
               spoločné fotografie a zakladanie ohňov

09.00 – odštartovanie varenia

12.30 – ukončenie varenia, verejná degustácia

14.30 – vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien

 

Kultúrny a sprievodný program: od 10.00 - 22.00 hod.

 

Prihlášky bolo potrebné doručiť do 30. apríla 2019

 

 

Kontakt:

Obec Budmerice
Obecný úrad Budmerice
900 86 Budmerice

budmerickafazulovica@gmail.com

Lucia Somorovská, mob. č.: 0949 634 810

Petra Hamzová, mob. č.: 0905 387 813

 

fotogalériu z tejto udalosti nájdete aj na: https://www.budmerice.sk/projekty-a-dotacie.html


 
 

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutímVytlačiť
 

V dennom centre Baobab na Blagoevovej ulici v Petržalke, poskytujeme sociálne služby deťom
s viacnásobným postihnutím vo veku 2-10 rokov.

Vytvárame pre nich podnetný priestor a individuálnym prístupom podporujeme ich vývin.


Denné centrum Baobab

Mgr. Richard Schön

sociálny pracovník

Blagoevova 10-12, 851 04 Bratislava

M: +421 902 225 824


 
 

Možnosť využitia časti kaštieľa a parku v Budmericiach na svadobné obrady a fotenieVytlačiť
 

kaštieľObec Budmerice na základe Zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu, oznamuje možnosť využívania časti budovy kaštieľa 
a parku v Budmericiach na svadobné obrady a fotenie od 19. 01. - 21.12. 2019.

 Kontaktná osoba:  Ing. Blanka Gbelská

Mobil:                    0918 697 408   

E-mail:                   gbelska@budmerice.sk

 


 
 

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019 Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod., Vytlačiť
 

Zberné miesto v Budmericiach

 

Kontaktná osoba:   Ján Sasko

Mobil:                         0905 299 553

     

Otváracie hodiny:

Podľa sezóny:        Lč    apríl - október                                       Zč   november - marec

Streda:          9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 17:00 hod.                     9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 15:00 hod.

Sobota:         9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 17:00 hod                       9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 15:00 hod.

 

Všetky informácie o odpadoch v obci Budmerice nájdete na:

http://www.budmerice.sk/odpadove-hospodarstvo.html

 

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019:


 
 

Informačné letáky MŽP SR k triedeniu odpadov a Vzdelávacie aktivity o odpadochVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom,
ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu,
ako si v domácnosti môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho,
ako funguje komunitné kompostovanie,
ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade
a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

 

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. pripravila Vzdelávacie materiály
spojené s triedením odpadov, ktoré je možné bez obmedzenia
stiahnuť na webovej stránke www.naturpack.sk

zaujimavosti sa dozviete aj na: https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-11/,
a
https://www.youtube.com/watch?v=6iqWrkNk7ZM&feature=youtu.be

 

 


 
 

Spoznajte najkrajšie miesta regiónu Malé KarpatyVytlačiť
 

Malokarpatský región -

objavuj, relaxuj, vychutnávaj -

tipy na výlety, dovolenky, eventy, otvorené viechy, ...

proste zaži Malé Karpaty          

http://www.malekarpaty.travel


 
 

DETSKÉ CENTRUM V BUDMERICIACH – opäť ožiloVytlačiť
 

 

   V budove bývalého obecného úradu, na prízemí

 

                                   10:00  -  12:00                                       16:00  -  19:00

 P                                   -----------------                                              -----------------

 U                                     HERŇA                                         ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH  
                                                                                                         (16:15 - 17:15)

 S                                     HERŇA                                                       HERŇA

                              Cvičenie na ploché nohy
                                 Čítanie pre drobcov                                                    

                                                  

 Š                                      HERŇA                                                       Tanečný krúžok                                                                                             (každý posledný štvrtok v mesiaci)
                                                                                            

 P                                  ------------------                                                          -----------------

 

Vstupné: 0, 50 eur/ vstup

Kontakt: 0908 856 371


 
 

Pomáhame cestovnému ruchu na Slovensku rásť - REGIÓN BRATISLAVA - MAGAZÍNVytlačiť
 

Spoznajte najkrajšie miesta nášho kraja -

http://www.region-bsk.sk/clanok/magazin-bratislava-region-spoznajte-najkrajsie-miesta-nasho-kraja-654886.aspx

Kniha "Pezinsko a Senecko z neba" v elektronickej podobe

http://www.cbs.sk/knihy/pezinsko-a-senecko/

 


 
 

Registrácia na obecnej web stránkeVytlačiť
 

Oznam pre občanov o možnosti zaregistrovať sa na novej obecnej web stránke obce Budmerice, kde  Vám budeme zasielať informácie o dianí v našej obci formou informácie priamo na email. 

V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať na Úvodnej stránke vpravo hore na Registrovať  alebo po odkliku tu zaregistrujte sa.


 
 

Užitočné hady a jašterice Vytlačiť
 


 
 

Oznam Pohotovosť - Komplexná záchranná služba s.r.o.Vytlačiť
 

Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast si Vás dovoľujem informovať o nasledovných zmenách, ktoré sa týkajú fungovania pohotovostí pre okres Senec a Pezinok.
 

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite

 

Kontakt na výjazdového lekára: 0918 080 112


 
 

Zaujímavosti z oblasti klímy a energie pre deti i dospelýchVytlačiť
 


 
 

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľovVytlačiť
 

Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť 
občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, 
ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými 
bežne dávame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať 
rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať 
stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti. 
Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami 
práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky 
na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v ten moment 
zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú 
problematiku v oblasti prevencie. Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto 
investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. 
Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme. 
Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a ich obyvateľov pre vás pripravili 
Kamerové systémy, s.r.o., Vaši špecialisti na bezpečnosť 
specialistinabezpecnost.sk 
 

 


 
 

Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny č. 9 integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Budmerice Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - Peter RakayVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce Peter Somorovský a Andrea SomorovskáVytlačiť
 


 
 

VZN 1/2019 Obce Budmerice o určení miesta a času zápisu dieťaťana plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, oprijímaní na predprimárne vzdelávanie v MŠ, o určení výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce BudmericeVytlačiť
 


 
 

Právoplatné rozhodnutie - zmena č. 9 integrovaného povolenia v prevádzke Skládka odpadov BudmericeVytlačiť
 


 
 

Slovak Lines - aktualizácia cestovných poriadkov od 14.4.2019 a počas školských prázdnin od 1.7.2019 Vytlačiť
 

Čiastkové zmeny zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

 

102424 Bratislava-Častá-Budmerice-Cífer, IDS BK 650

 

Spoj č. 5 ( ) – s odchodom Modra, obch. dom o 5:18 hod. a s príchodom Cífer, žel. st. o 5:49 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 5 (X) - s odchodom Modra, obch. dom o 5:18 hod. a s príchodom Cífer, žel. st. o 5:49 hod.,
 • Nový spoj č. 55 (6+) – s odchodom Budmerice, nám. o 5:30 hod. a s príchodom Cífer, žel. st. o 5:49 hod.,

Spoj č. 49 (X) – s odchodom Budmerice, nám. o 12:26 hod. a s príchodom Cífer, žel. st. o 12:45 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 50 (X) – s odchodom Cífer, žel. st. o 13:06 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 13:35 hod., zmena znamienka na X10

 

010559 Doľany – Štefanová – Budmerice - Báhoň

 

Spoj č. 3 (X) – s odchodom Doľany o 5:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 5:56 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 9 (X) – s odchodom Doľany o 9:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 9:56 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 13 (X) – s odchodom Doľany o 14:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 14:56 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č.13 (X10) - s odchodom Doľany o 14:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 14:56 hod.,
 • Nový spoj č. 113 (X11) - s odchodom Štefanová, Jednota o 14:39 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 14:56 hod. a pokračuje linkou 102429 ako spoj č. 28 do zastávky Bratislava, AS

Spoj č. 15 (X) - s odchodom Doľany o 15:25 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 15:46 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 19 (X) - s odchodom Doľany o 17:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 17:56 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 17 (X) - s odchodom Doľany o 16:25 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 17 (X10) – s odchodom Doľany o 16:25 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod.,
 • Nový spoj č. 117 (X11) - s odchodom Štefanová, Jednota o 16:29 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod.,

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 5:59 hod. a s príchodom Doľany o 6:18 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 4 (X10) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 5:59 hod. a s príchodom Doľany o 6:18 hod.,
 • Nový spoj č. 104 (X11) - s príchodom Štefanová, Jednota o 5:53 hod. a s príchodom Doľany o 5:58 hod. a spoj naväzuje na linku 102424 na spoj 12 do Bratislava, AS

Spoj č. 6 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 7:04 hod. a s príchodom Doľany o 7:23 hod, rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 6 (X10) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 7:04 hod. a s príchodom Doľany o 7:23 hod.
 • Nový spoj č. 106 (X11) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 6:59 hod. a s príchodom Doľany o 7:18 hod.

Spoj č. 10 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 10:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 10:18 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 14 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 15:04 hod. a s príchodom Doľany o 15:23 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 14 (X10) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 15:04 hod. a s príchodom Doľany o 15:23 hod.,
 • Nový spoj č. 14 (X11) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 15:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 15:18 hod.,

Spoj č. 16 (X) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 16:04 hod. a s príchodom Doľany o 16:23 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 18 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 17:23 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 18 (X10) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 17:23 hod
 • Nový spoj č. 118 (X11) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 17:18 hod, ktorý pokračuje na linke 102429 ako spoj č. 30 a je vedený do Bratislava, AS

Spoj č. 20 (X) - s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:04 hod. a s príchodom Doľany o 18:23 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 22 (X) – s odchodom Budmerice, nám. o 9:25 hod. a s príchodom Doľany o 9:35 hod., zmena znamienka na X 10

Spoj č. 24 (X) - s odchodom Budmerice, nám. o 14:25 hod. a s príchodom Doľany o 14:35 hod., zmena znamienka na X10

 

 

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

 

102424 Bratislava-Častá-Budmerice-Cífer, IDS BK 650


 spoj 17 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:52) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:47)

 spoj 19 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:55) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:50)

 spoj 46 (Cífer, žel. st. 22:11 – Budmerice, nám. 22:30) posunutý o 2 minúty neskôr (22:13/22:32)

 spoj 48 (Cífer, žel. st. 8:26 – Budmerice, nám. 8:45) posunutý o 40 minút neskôr (9:06/9:25) a pridané pokračovanie na spoji 010559/22 do zast. Doľany


 nový spoj 51 (Budmerice, nám. 8:32 – Cífer, žel. st. 8:51) – premáva v X

 nový spoj 52 (Cífer, žel. st. 7:51 – Budmerice, nám. 8:10) – premáva v X

 

 

010529 Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň, IDS BK 559


Spoj č.1(X) – s odchodom Doľany o 4:35 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 4:56 je zrušený.

Nový spoj č.23(X,10) – s odchodom Štefanová, Jednota o 12:33 s príchodom Budmerice, nám. 12:41. Spoj premáva iba v dňoch školského vyučovania.

Spoj č.21(X) – s odchodom Doľany o 18:35 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 18:56 je zrušený.

Spoj č.2(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 5:09 hod. s príchodom Doľany o 5:28 je zrušený.

Spoj č.22(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 18:04 hod. s príchodom Doľany o 18:23 skrátený a zmenený na čas s odchodom Budmerice, nám. o 9:25 hod s príchodom Doľany o 9:35.

Spoj č.10(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 10:04 hod. s príchodom Doľany o 10:23 skrátený do trasy Báhoň, žel.zast. o 10:04 hod. s príchodom Štefanová, Jednota o 10:18 hod.

Nový spoj č.26(X,10) – s odchodom Budmerice, nám. o 12:45 s príchodom Štefanová, Jednota o 12:50. Spoj premáva iba v dňoch školského vyučovania.


Nový spoj č.24(X) – s odchodom Budmerice, nám. o 14:25 s príchodom Doľany o 14:35.


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Budmerice za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Projekt - ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ BudmericeVytlačiť
 

Obec Budmerice realizuje projekt ,,Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ".

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


 
 

Projekt ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach´´Vytlačiť
 

Obec Budmerice realizuje projekt - ,,Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach".

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


 
 

Nákup 9-miestneho motorového vozidla vďaka finančnej podpore MPSVR SRVytlačiť
 

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,

nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim

systémom pre invalidný vozík, sa realizoval vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

vo výške 23 000 EUR.

 


 
 

Správa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku za rok 2018 Vytlačiť
 


 
 

Nákup 5 ks elektricky polohovateľných postelí vďaka finančnej podpore MPSVR SR Vytlačiť
 

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,

Nákup 5 ks elektricky polohovateľných postelí s hrazdou,

hrazdičkou a antidekubitným matracom, 1 ks stojanová sprcha s ramienkom,

sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych

vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 3 130


 
 

Projekt - Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice – etapa II.Vytlačiť
 

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou BSK vo výške 16 000 EUR.


 
 

Projekt ,, Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojniceVytlačiť
 

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000 EUR.


 
 

Štatistické zisťovanie v domácnosti od 10. 12 2018 do 31.12.2019Vytlačiť
 


 
 

Orientačné tabule v našej obci - projekt s finančnou podporou BSKVytlačiť
 

Vybudovanie informačných a smerových tabúľ v obci Budmeri-

ce v celkovej sume 5 985,70 € bolo ďalším projektom, ktorý pod-

poril Bratislavský samosprávny kraj sumou 4 000,00 € formou do-

tácie. Ďakujeme. Smerové a informačné tabule tak budú slúžiť do-

mácim i turistom na lepšiu orientáciu v obci a tiež na spoznáva-

nie okolia, zaujímavostí, dejín a historických pamiatok v našej obci.

 

http://www.budmerice.sk/galeria-udalosti-v-obci.html

 

 


 
 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa SenecVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje - 

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

V prípade nejasností kontaktujte na tel.:  02/45926212

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
Svätoplukova ul. č. 50
903 01  Senec

 


 
 

Začaté správne konania - výrub drevín 2. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanoviskoVytlačiť
 


 
 

Účtovná závierka 2017 - Súvaha Vytlačiť
 


 
 

Závrečný účet Obce Budmerice 2017Vytlačiť
 


 
 

Hodnotiaca správa obce Budmerice 2017 Vytlačiť
 


 
 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu 1-12/2017Vytlačiť
 


 
 

Výročná správa Obce Budmerice 2017 - NávrhVytlačiť
 


 
 

Plán a plnenie príjmov 2017Vytlačiť
 


 
 

Plán a plnenie výdavkov 2017Vytlačiť
 


 
 

Projekt ,,Náučný chodník BudmericeVytlačiť
 

Obec Budmerice realizuje projekt Náučný chodník Budmerice. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


 
 

Rozpočet Obce Budmerice na r. 2018, 2019, 2020Vytlačiť
 


 
 

Projekt ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci BudmericeVytlačiť
 

Obec Budmerice realizuje projekt Vybudovanie Centrálnej zóny v obci Budmerice.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


 
 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Budmerice na rok 2017 a Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Budmerice Vytlačiť
 


 
 

Projekty s finančnou podporou BSK ,,Náučný chodník Budmerice a ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice.Vytlačiť
 

Obec Budmerice realizovala projekt ,, Náučný chodník Budmerice "

 a projekt ,,Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice"

s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


 
 


Úvodná stránka