Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy obecného rozhlasu

OZNAMY

Futbalový klub Družstevník Budmerice Vytlačiť
 


oznamuje svojim priaznivcom že v piatok 28. apríla 2017

sa odohrá na futbalovom ihrisku v Budmericiach

majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami

Budmerice, Záhorská Ves.

 

 

                        v piatok 28. apríla 2017

 

 

Muži:              Budmerice   -  Záhorská Ves              o 17:30 hod.       

 

                     

 Všetci priaznivci futbalu sú srdečne vítaní !  

 

 


 
 

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE príležitosti svetového DŇA ZEMEVytlačiť
 

 

Obec Budmerice,

 OZ Budmeričania deťom, ZŠ s MŠ Budmerice

Vás pozýva pri príležitosti svetového Dňa Zeme,

 na akciu zameranú na upratovanie, úpravu obce, areálu školy, 

 čistenie lesa "Lindavy" a okolia,

 

                            v sobotu 29. apríla 2017

.

Rodičia s deťmi majú stretnutie pred Základnou školu o 8:30 hod.

Ostatní dobrovoľníci sa stretnú pod kaštieľom pri kurte o 9:00 hod.

Potrebné sú pracovné rukavice, náradie a dobrá nálada.

 

Pre všetkých zúčastnených bude pripravená opekačka

a  malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na všetkych ktorí podporia túto akciu

 

 

Súbor na stiahnutie 0631_0001.jpg 0631_0001.jpg (305.6 kB)

 
 

Pozvánka na tradičné stavanie mája v BudmericiachVytlačiť
 

Obec Budmerice v spolupráci s PZ Topoľ Budmerice,

Vás srdečne pozývajú v nedeľu 30. apríla 2017

na tradičné stavanie mája,

ktoré sa bude konať

na námestí R.Fábryho o 17:00 hod.

s občerstvením na "Barine",

kde pre vás členovia poľovníckeho zväzu pripravia

guláš z diviny, kuraciu a bravčovú cgánsku,

a iné dobroty... 

 

 

 


 
 

JARNÝ ZBER PAPIERA Vytlačiť
 

Základná škola s Materskou školou Budmerice

oznamuje že v dňoch 02. - 11.mája 2017 organizuje jarný ZBER PAPIERA.

Papier môžete priniesť denne medzi 7:00 -15:00 hod.

s výnimkou riaditeľského voľna dňa 5. 5. 2017

do areálu Základnej školy.

 

 

 


 
 

Šport-Bar Budmerice na futbalovom ihrisku Vás pozýva v piatok 28. apríla 2017 o 17:00 hod. na posedenie pri pečených rybách Vytlačiť
 


 
 

Zdravotné stredisko v Budmericiach čerpá dovolenkuVytlačiť
 

 "Lekáreň ALTHAEA" v Budmericiach oznamuje
že v čase od 02.- 05. mája 2017

bude lekáreň v Budmericiach z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

 

Detská lekárka MUDr. Blažena Moravčíková

praktický lekár MUDr. Eduard Hrežo

 oznamujú  

že v dňoch od 02. - 09. mája 2017 nebudú ordinovať

z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Detská lekárka MUDr. Blažena Moravčíková

Zastupovanie zabezpečuje:

- detská ambulancia v Častej

   tel.číslo:  033 / 6495 198

   ordinačné hodiny: Pondelok - Štvrtok   8:00 - 11:00 hod.
                              Piatok                  12:00 - 15:00 hod.
                              

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Eduard Hrežo

Zastupovanie zabezpečuje:

praktický lekár MUDr. Kompas v Častej

  tel. číslo: 033/649 56 83

  ordinačné hodiny:   Po:  8.00 – 12.00
                               Ut:  8.00 – 12.00
                               St: 12.00 – 16.00
                               Št:   8.00 – 12.00
                               Pi:   8.00 – 11.00   11.00 – 12.00 LPK 

 


 
 

Budmerická fazuľovica 2017Vytlačiť
 

Budmerická fazuľovica 2017

 

V sobotu 6. mája 2017 sa uskutoční 5. ročník súťaže vo varení fazuľovej polievky Budmerická fazuľovica 2017 spolu s finále súťaže spevákov amatérov populárnej piesne MALOKARPATSKÝ SLÁVIK 2017. Podujatie sa uskutoční v areáli Budmerického kaštieľa.

 

Základné informácie

 

Súťažné tímy si zabezpečia recept z ľubovoľnej fazule, suchej bielej, farebnej strakatej a rôznych ďalších ingrediencií. Fazuľa a mäso môžu byť predvarené. Varí sa v kotlinách (minimálne 30 litrov), ktoré si tímy sami zabezpečia. Plynové horáky sú povolené.

Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu, plech pod kotol, prípadne i sekeru, názov družstva (logo) i podporu svojich fanúšikov, prípadne stánok a stoličku.

 

Nie je povolené začať s ochutnávkou súťažnej fazuľovice skôr ako

o 12.30 hod.

Súťažné družstvá nesmú ponúkať navarenú fazuľovicu návštevníkom bez platnej hodnotiacej vstupenky.

Variace tímy vo svojich stánkoch nesmú predávať svoje výrobky (občerstvenie, cukrovinky, predmety...) V opačnom prípade im príspevok na varenie 30,- € nebude pridelený.


Organizátori garantujú:

 

30,-€ príspevok na varenie • priestory • misku, lyžicu, servítky a chlieb + hodnotiacu vstupenku Hlas ľudu (5,00 €) • občerstvenie • kultúrny program • drevo • pracovné stoly pre súťažiacich • ceny do súťaže.

Na požiadanie budú vydané povolenia na ranný vjazd motorových vozidiel do priestoru varenia.

 

Hodnotenie a degustácia:

 

Návštevníci

Po degustácii vhodí návštevník hodnotiacu vstupenku do nádoby tomu družstvu, ktorého fazuľovicu považuje za najlepšiu.

Vyhrá družstvo, ktoré nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú iba jedného víťaza – Hlas ľudu

 

Odborná porota

Každá fazuľovica bude ohodnotená odbornou komisiou, ktorá rozhodne anonymne o šampiónovi súťaže.

 

Ceny:

za najlepšiu fazuľovicu – Šampión súťaže (1.miesto), udelenie 2. a 3. miesta
a udelenie víťaza súťaže – Hlas ľudu.

 

Priebeh súťaže  BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA 2017
 

08.00 hod. prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru,
spoločné fotografie a zakladanie ohňov

             09.00 hod. odštartovanie varenia

            12.30 hod. ukončenie varenia, verejná degustácia

            16.20 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien

 

Kultúrny a sprievodný program: od 10.00 do 22.00 hod.

Podujatie sa koná za každého počasia.

 

Prihlášky treba doručiť do 28. apríla 2017

Kontakt

Mgr. Petra Hamzová
Obecný úrad Budmerice 534
900 86 Budmerice
mob.č.: 0905387813

hamzova@budmerice.sk


 
 

Upozornenie OR HaZZ v Pezinku - Jarné obdobie a lesné požiareVytlačiť
 

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí.

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov tiež len veľmi krátko odolajú plameňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, vzniká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne rozširuje horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru.  Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov:

              -   Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty!

              -   Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky 
                  a odkiaľ  sa môže oheň rozšíriť!

              -   Nefajčiť v lesoch!

 

                                                                         kpt. Alžbeta Jarošová         

                                                                            OR HaZZ v Pezinku     


 
 

Vývoz plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2017Vytlačiť
 

 

Zberné miesto v Budmericiach

 

Kontaktná osoba:   Michal Haršány

Mobil:                     0905 387 814             

Otváracie hodiny:

Podľa sezóny:        Lč    apríl - október                  Zč   november - marec

Streda:                        9:00 - 17:00 hod.                       9:00 - 15:00 hod.

Sobota:                       9:00 - 17:00 hod.                       9:00 - 15:00 hod.

 

 

Všetky informácie o odpadoch v obci Budmerice nájdete na:

http://www.budmerice.sk/odpadove-hospodarstvo.html

 

 


 
 

Orientačné tabule v našej obci - ďalší projekt s finančnou podporou BSKVytlačiť
 

Vybudovanie informačných a smerových tabúľ v obci Budmeri-

ce v celkovej sume 5 985,70 € bolo ďalším projektom, ktorý pod-

poril Bratislavský samosprávny kraj sumou 4 000,00 € formou do-

tácie. Ďakujeme. Smerové a informačné tabule tak budú slúžiť do-

mácim i turistom na lepšiu orientáciu v obci a tiež na spoznáva-

nie okolia, zaujímavostí, dejín a historických pamiatok v našej obci.

 

http://www.budmerice.sk/galeria-udalosti-v-obci.html

 

 


 
 

Slovak Lines - zmeny cestovných poriadkov prímestských liniekVytlačiť
 

Cestovné poriadky prímestských liniek, celoštátne zmeny cestovných poriadkov pre obdobie 2016/2017,
ktoré budú v platnosti od 11.12.2016.- do 09.12.2017. 

Súbor na stiahnutie CP 2016-17.pdf CP 2016-17.pdf (118.3 kB)

 
 

Užitočné hady a jašterice Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie clanok plazy.pdf clanok plazy.pdf (816.5 kB)

 
 

Oznam Pohotovosť - Komplexná záchranná služba s.r.o.Vytlačiť
 

Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast si Vás dovoľujem informovať o nasledovných zmenách, ktoré sa týkajú fungovania pohotovostí pre okres Senec a Pezinok.
 

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite

 

Kontakt na výjazdového lekára: 0918 080 112


 
 

Oznam - Obecná knižnica oznamujeVytlačiť
 

že dňom 10.októbra 2016 až do odvolania

bude Obecná knižnica v Budmericiach zatvorená.

 

Za porozumenie ďakujeme


 
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKUVytlačiť
 

                                             TEPLO DOMOVA – Rodinná pohoda

 

           Je  jeseň a nastáva čas , keď v našich domácnostiach  začíname kúriť rôznymi tepelnými spotrebičmi. Profesionálni hasiči v Pezinku  odporúčajú  všetkým  užívateľom tepelných a vykurovacích  telies   prekontrolovať  pred vykurovacím obdobím funkčnosť  spotrebičov , dymovodov i komínov.

         Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi  tvoria zhruba 3,2 %  z celkového počtu požiarov za rok spolu s požiarmi ktoré sú zapríčinené  z  komínov  a jedná sa  o podiel cca 5%. V okresoch Pezinok a Senec za rok 2014 z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb  bolo zapríčinených  počas vykurovacieho obdobia niekoľko druhov požiarov:

-  úlet iskier z komína  1 požiar

-  vyhorenie sadzí  5 požiarov

- technická porucha  vykurovacích telies  3 požiare

- iná porucha vykurovacích  telies a dymovodov 1 požiar. 

         Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom technickom stave, aby  pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna  bezpečnosť počas celej ich prevádzky.    Komínové teleso musí byť vyhotovené  ako viacvrstvové s komínovou vložkou . Pri kontrole  je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie  v komíne, ktoré musia  byť uzatvárateľné z nehorľavých  stavebných  materiálov. Sopúchy,  na ktoré nie sú  pripojené spotrebiče, musia byť  uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu. Pri spotrebičoch  na tuhé palivo je dôležité i umiestnenie lapača iskier  no komínovom telese.

         Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. takto:

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50kW           - 1x za 4 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče  na plynné palivá do 50 kW        - 1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče  na plynné palivá do 50kW       - 1x za 6 mesiacov

          Na čistenie  a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny do ovzdušia , sa vzťahujú primerané opatrenia, ktoré platia pre komíny ( všeobecne ). Pri výstavbe nového komína,  ako aj pri zapojení nového spotrebiča do komína , dymovodu  kontrolu preskúšania komína, dymovodu  vykoná  kominár- osoba s odbornou spôsobilosťou. Zo strany užívateľa  komínového telesa je ďalej potrebné zabezpečiť jeho pravidelné čistenie a kontrolu.  Čistenie kontrolu komína môže vykonávať osoba , ktorá má na takéto úkony  vyhovujúce nástroje a zariadenia.

             Vypaľovať komín  je možné len výnimočne,  túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína  sa oznamuje obci.   Pri prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov  sa nesmú v ich tesnej blízkosti  ukladať horľavé látky, ktoré by sa mohli vznietiť a zapríčinili by požiar. Popol  palivového spotrebiča  ukladáme vždy do nádoby, ktorá je nehorľavá. Pri umiestnení spotrebiča na tuhé palivo ako je krb, kachle,  sporák si musíme dávať pozor, aby sme mali vždy pred ohniskom nehorľavú podlahu alebo nehorľavú podložku.

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie  zimného obdobia  v pohode a v  teple domova . 

                                                                         

                                                                                mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku 

 

 

Súbor na stiahnutie TEPLO DOMOVA.pdf TEPLO DOMOVA.pdf (184.9 kB)

 
 

Zaujímavosti z oblasti klímy a energie pre deti i dospelýchVytlačiť
 


 
 

Detské centrum v Kultúrnom dome v BudmericiachVytlačiť
 

Detské centrum v Kultúrnom dome v Budmericiach Vás pozýva na pravideľné stretnutia mamičiek a detí v Detskom centre v Kultúrnom dome v Budmericiach.

V dňoch:

Po.:      16:00 - 18:00

Ut.:         9:30 - 11:30

St.:       16:30 - 17:15

Št.:       10:00 - 12:00

 Jednorazové vstupy: 0,50 €

 Permanentka: 1,-€

Súbor na stiahnutie 4539_0001.jpg 4539_0001.jpg (376.1 kB)

 
 

Registrácia na obecnej web stránkeVytlačiť
 

Oznam pre občanov o možnosti zaregistrovať sa na novej obecnej web stránke obce Budmerice, kde  Vám budeme zasielať informácie o dianí v našej obci formou informácie priamo na email. 

V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať na Úvodnej stránke vpravo hore na Registrovať  alebo po odkliku tu zaregistrujte sa.


 
 

Archeologický výskum v našej obci pokračujeVytlačiť
 

Dňa 15. augusta 2014  sa v Dome kultúry v Budmericiach konala

prednáška o archeologickom výskume v našej obci.

 

Archeologický výskum opevnenej osady ľudu maďarovskej kultúry, ktorá existovala na území západného Slovenska v závere staršej doby bronzovej, teda pred približne 3500 rokmi na hranici katastrov  Budmeríc a Jablonca v okrese Pezinok opäť pokračuje.

http://bratislavaden.sk/vykopavky-pri-budmericiach-priniesli-pozoruhodne-objavy-v-archeologickom-vyskume-sa-pokracuje/?utm_medium=fb-lo&utm_campaign=facebook-lo 

 

 

Súbor na stiahnutie SAHI o.z.pdf SAHI o.z.pdf (180.3 kB)
Súbor na stiahnutie TS_Budmerice.pdf TS_Budmerice.pdf (192.5 kB)
Súbor na stiahnutie idoly poster.JPG idoly poster.JPG (6.4 MB)
Súbor na stiahnutie poster kosti.JPG poster kosti.JPG (6.1 MB)

 
 

Dočasná skládka pri cintoríne zrušená -

Zákaz vývozu bio odpadu !
 

Obec Budmerice, oznamuje občanom,  že dočasná skládka biologického  odpadu, ktorá sa 
nachádzala na pozemku  pri cintoríne je zrušená!

Upozorňujeme občanov že je tu prísny zákaz vyvážania konárov a akéhokoľvek

biologického odpadu.

Bio odpad je možné vyvážať už iba na Dočasný zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli ČOV.


 
 SPP odorant.pdf (144 kB) SPP odorant.pdf (144 kB)

 
Správne znenie plánu vývozu TKO a plastov

 

 

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE TOPOĽ BUDMERICE UPOZORŇUJE NA PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU BARINA!

 

 

Osobný asistent

Hladá sa osobný asistent pre 16 ročného chlapca na vozíku,

na 7 hodín denne.

Podmienkou je fyzická zdatnosť a vodičské oprávnenie.

Hodinová mzda je 2,76€.

Bližšie informácie na tel. čísle  0905 880 626.


 

dnes je: 26.4.2017

meniny má: Jaroslava


VEREJNÁ VYHLÁŠKA S. Aulitis, Budmerice č. 653 - O Z N Á M E N I E

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Štatistické zisťovanie v domácnostiach od 20. apríla do 31. mája 2017

Budmerická fazuľovica 2017,

Základné informácie

Upozornenie OR HaZZ v Pezinku - Jarné obdobie a lesné požiare

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí.

Vývoz plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2017

Plán zvozu, Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 09:00 - 17:00 hod.

Oznam Pohotovosť - Komplexná záchranná služba s.r.o.

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite Kontakt na výjazdového lekára: 0918 080 112

Oznam - Obecná knižnica v Budmericiach zatvorená do odvolania

.

Registrácia na obecnej web stránke

v prípade záujmu sa môžete zaregistrovať na http://www.budmerice.sk/oznamy/registracia-na-obecnej-web-stranke.html

webygroup

Úvodná stránka