Organizácie, združenia
     Futbal
     Šach
     Záhradkári
     Poľovníci
     Vinári
     Matica slovenská
     Rybársky zväz
     Dôchodci
     Budmeričania deťom
     IC Spoločenstvo Dómu sv. Martina
     Branno-technické činnosti
     OZ GENERÁCIA 3000
     OZ BONA VOLUNTAS
     Taekwon-Do
     Spevácky zbor
 
    Rybársky zväz
 
Rybársky zväz

V katastri obce sa nachádza vodná nádrž 1-1280 s rozlohou 40 ha. Rybník je spravovaný SRZ Budmerice pre MO SRZ Pezinok. Pri rybolove je nutné sa preukázať rybárskym lístkom, povolením na rybolov a členskou legitimáciou SRZ rybárskej stráži na požiadanie. Rybársky lístok je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Budmericiach – jednoročný v sume 6,50 €, trojročný 16,50 €.